تشخیص و پرورش خلاقیت در کودکان

نویسندگان

چکیده

یکی از ویژگی­هایی که انسان را از سایر موجودات متمایز ساخته است مهارت خلاقیت است به گونه­ای که تمام پیشرفت­های امروز بشر مأخوذ قدرت تشخیص و خلاقیت اوست که به عنوان نیروی پیش­برنده تمدن و پاسخی مدرن به مسائل و مشکلاتی جوامع بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تشخیص و پرورش خلاقیت در انسان است. برای انجام پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی از نوع کتابخانه­ای استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خلاقیت نوعی حل­مساله، پدیده­ای ذهنی و مجموعه­ای از توانایی­ها و خصیصه­ها است که از کاربرد فرایندهای شناختی معمول حاصل می­شود. خلاقیت قابل آموزش و تقویت است که می‌توان آن را با تمرین­های گروهی افزایش داد. افراد خلاق دارای ویژگی­هایی همچون اعتماد به نفس بالا، استقلال شخصیت، توانایی تخیل فوق­العاده، سنت­شکن و نوگرا، دارای گیرنده­های قوی و حساس، دقیق­نگر و ریزنگرند، خطرپذیر، فرصت­طلب و موقعیت جو و ... هستند. بازی، هنر و آزمون­ها ابزارهایی هستند که می­توان از طریق آن میزان خلاقیت در افراد را سنجید و عوامل گوناگونی همچون محیط، والدین و مربیان می­توانند در رشد و شکوفایی آن تأثیرگذار باشند.

کلیدواژه‌ها