بررسی تاثیر تنبیه بدنی کودکان در شکل گیری اختلال سلوک و راه‌های درمان آن

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم­ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی اختلال­های رفتاری است که باعث مراجعه به مراکز بهداشت روانی می شود. رایج ترین نوع اختلال­های رفتاری ، اختلال سلوک است و به عنوان یک اختلال از طبقه تشخیصی کنترل تکانه، الگوی رفتاری پایدار و تکرار شونده­ای شامل نقض حقوق اساسی دیگران محسوب می­شود. یکی از عواملی که باعث شکل­گیری یا تشدید این اختلال می‌شود تنبیه بدنی است و گاهی اوقات والدین برای تربیت کودکان از روش­های غیر اصولی استفاده کرده، آنان را  تحت فشار جسمانی و روانی قرار می دهند تا کودک رفتار نادرست را ترک کند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر تنبیه بدنی بر شکل گیری این اختلال و راه های درمانی آن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها