بررسی تأثیرطلاق عاطفی بر سلامت روان فرزندان

نویسندگان

چکیده

ازدواج در منطق قرآن مطمئن ترین وآرامش بخش ترین رابطه ها وآغازگر زندگی همراه با نشاط و محبت و از خود گذشتگی هست. ازدواج پیوند مقدسی است که روان پر از التهاب و مضطرب جوان را به آرامش نزدیک می­کند. این بنا در نزد خداوند از محبوب­ترین بناها است و شرط لازم برای حفظ بقای آن داشتن رابطه عاشقانه، از خود گذشتگی، محبت و پایبندی به وظایف و تعهداتی است که زن و شوهر نسبت به همدیگر دارند، درصورتی که زن و شوهر در انجام وظایف و مسئولیت­های خود کوتاهی و بی­توجهی کنند موجب نارضایتی زندگی زناشویی می­شود و طلاق عاطفی را به دنبال دارد. این نوع طلاق آسیب های مخربی بر سلامت و بهداشت روان فرزندان به جای می­گذارد از جمله، ایجاد اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، یاس و ناامیدی، افت تحصیلی، فرار از خانه، اعتماد به نفس پایین، آثار سوء درآینده، دوری عاطفی از پدر و مادر، بی هدف بودن و در نوجوانان روی آوردن به مواد دخانی، الکلی و روانگردان و غیره. با توجه به این آثار و اهمیت موضوع دراین پژوهش تلاش شده تا رابطه بین طلاق عاطفی و تاثیر آن برسلامت روان فرزندان را که به عنوان یکی از آسیب های روان شناختی یاد می شود، مورد بررسی قرار گرفته و با روش توصیفی –تحلیلی براساس شیوه جمع آوری اطلاعات کتابخانه­ای-اسنادی با هدف چگونگی اثار و پیامدهای طلاق عاطفی برسلامت روان فرزندان تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها